نسخه آزمایشی

تعرفه‌ها

35 گیگابایت
180 روزه


  • خرید با کد دستوری
130,000 تومان خرید

15 گیگابایت
90 روزه

60,000 تومان خرید

10 گیگابایت
30 روزه


  • خرید با کد دستوری
28,900 تومان خرید
تعرفه‌های سیم‌کارت‌های دائمی فناپ موبایل
سرویس واحد تعرفه (تومان)
دیتا (تعرفه آزاد) گیگا بایت 4000
تماس صوتی درون‌شبکه (و رومینگ ملی) دقیقه 33.3
تماس صوتی برون‌شبکه (و رومینگ ملی) دقیقه 55.5
پیامک فارسی عدد 8.8
پیامک انگلیسی عدد 22