نسخه آزمایشی

خدمات سیم کارت

35 گیگابایت
180 روزه


  • خرید با کد دستوری
130,000 تومان خرید

15 گیگابایت
90 روزه


  • خرید با کد دستوری
60,000 تومان خرید

10 گیگابایت
30 روزه


  • خرید با کد دستوری
28,900 تومان خرید


افزایش بستانکاری

افزایش بستانکاری سرویسی برای مشترکین دائمی است که از آن می‌توانند برای پرداخت بدهی‌های خود استفاده نموده و از قطع سیم کارت جلوگیری نمایند.

درصورتی‌که از سیم‌کارت دائمی فناپ موبایل استفاده می‌کنید می‌توانید از طریق اپلیکیشن فناپ موبایل من یا فروشگاه آنلاین فناپ موبایل با استفاده از این سرویس، میزان بستانکاری خود را افزایش دهید و از قطع میان دوره یا پایان دوره جلوگیری کنید.

میزان افزایش بستانکاری دارای محدودیت نمی باشد و کاربرد این سرویس برای دو گروه از مشترکین دائمی است:

. مشترکینی که مصرفی بالایی دارند و ناچار به پرداخت قبوض خود تا قبل از پایان دوره هستند.

. مشترکینی که می‌خواهند از رومینگ بین‌الملل استفاده کنند و ممکن است در سفر با قطع قبل از پایان‌دوره مواجه شوند.